top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Verzia 1.0., účinné od 24. apríla 2021

Komunikujeme s vami pod značkou Amasol, sme nadšenci a snažíme sa toto nadšenie s Vami zdieľať pri využívaní našich služieb a v tom čo robíme. Patrí k tomu aj starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. Chceme Vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby vaše údaje boli u nás v bezpečí a používame ich na to, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie služby.

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom je spoločnost

 • Amasol s.r.o., Kpt. Jána Rašu 6, 84101 Bratislava, IČO: 46952373

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne na základe týchto zásad ochrany osobných údajov a súkromia, ktoré sme vypracovali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

Čo zahŕňajú Zásady ochrany osobných údajov
(ďalej len „Zásady“)

 • definujú typy osobných údajov, ktoré získavame;

 • popisujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame Vaše osobné údaje;

 • popisujú kedy a prečo ich zdieľame s iným organizáciami

 • popisujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

 

Tieto Zásady sa Vás týkajú ak využívate naše Služby, čo znamená:

 • nakupovanie v našej predajni v Bratislave,

 • nakupovanie prostredníctvom nášho eshopu na našej webovej stránke www.amasol.sk;

 • využívanie rezervačného systému na našej webstránke.

 • registrácia na našej WEB stránke na odber našej priamej marketingovej komunikácie

 • výmena informácií keď spolu komunikujeme v súvislosti s našimi Službami

 

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia.  Pred poskytnutím vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií.

 

Aké osobné údaje získavame

Chceme Vás informovať aké typy údajov môžeme získať počas využívania našich Služieb.


Pri nakupovaní v našich predajniach

 • vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a ceny za službu

 

Pri nakupovaní v našom eshope alebo pri prehliadaní našej Webovej stránky

 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili, kedy ste si to kúpili, ceny za službu a akým spôsobom ste za to zaplatili)

 • informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane našich reklám na webových stránkach iných organizácií)

 • informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné http(s) protokoly)

Pri registrácii na našej WEBovej stránke

 • vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla,

 • vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili

 • informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane našich reklám na webových stránkach iných organizácií)

 • informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku

 

Pri našej vzájomnej komunikácii v súvislosti s našimi službami alebo pri recenziách o našich Službách, môžeme získať

 • osobné údaje, ktoré nám o vás poskytnete kedykoľvek, keď s nami komunikujete (napríklad vaše meno a kontaktné údaje, vrátane telefonickej, emailovej či poštovej komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete)

 • údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli (napríklad tých, ktoré nám umožnia zistiť, či ste správu otvorili a kedy).

 • Vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií

Akým spôsobom a prečo budeme osobné údaje využívať

Chceme Vám vysvetliť  ako a dôvod prečo využívame Vaše osobné údaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účel využitia

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania vašich osobných údajov sa zakladajú na „oprávnených záujmoch“, ktoré zahŕňajú:

 • starostlivosť o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;

 • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;

 • starostlivosť o Váš eshop účet;

 • porozumenie vám, našim zákazníkom vrátane vzorov správania, ako aj sledovanie toho, čo sa vám páči a nepáči;

 • ochranu a podporu nášho obchodu, kolegov, zákazníkov;

 • predchádzanie a rozpoznanie anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu;

 • spravovanie sťažností a riešenie sporov;

 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

 

Zdieľanie osobných údajov s poskytovateľmi služieb

Chceme vás informovať, že v niektorých prípadoch zdieľame osobné údaje so starostlivo vybranými poskytovateľmi služieb. 

 

Keď s týmito spoločnosťami zdieľame osobné údaje, požadujeme od nich, aby zachovávali ich bezpečnosť a nepoužívali vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas.

Spolupracujeme s dôkladne vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí v našom mene vykonávajú určité činnosti.

 

Patria medzi nich napr. spoločnosti, ktoré nám poskytujú:

 • technologické služby (napr. podporu pre naše webstránky, a obchodné systémy, ktoré používame pri poskytovaní našich služieb);

 • účtovné služby pri spracovaní vašich nákupov;

 • spoločnosti, cez ktoré zabezpečujeme priamy marketing a rozosielame elektronickú komunikáciu, komunikáciu na sociálnych sieťach;

 • doručovateľské služby, doručovanie našej poštovej komunikácie a distribúcia nakúpeného tovaru

 • právne alebo iné odborné služby,

 

Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim poskytovateľom služieb umožňujú poskytovanie služieb.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály, pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto Online mediálnych kanálov relevantné Online reklamy na naše produkty a služby, ako aj na produkty a služby našich dodávateľov.  Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych médiách alebo ak budete pozerať video prostredníctvom služieb šíriacich video na internete.

Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Youtube,

 

Zdieľanie osobných údajov s inými organizáciami

Osobné údaje môžeme s inými organizáciami zdieľať za nasledovných okolností:

 • ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti;

 • ak je zdieľanie osobných údajov potrebné na to, aby sme si určili, uplatnili alebo obhájili naše právne nároky (sem patrí aj poskytovanie osobných údajov iným osobám s cieľom predchádzať podvodom);

 

Ako chránime osobné údaje

Vieme, že je dôležité chrániť a spravovať vaše osobné údaje, zaviedli sme preto určité opatrenia.

Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v záujme ochrany týchto údajov vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim budovám a súborom.

Autorizovaný prístup majú zamestnanci, resp. poučené osoby, ktorí ho potrebujú na to, aby si mohli plniť pracovné povinnosti.

 • V súvislosti so získavaním, ukladaním a zverejňovaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení. V niektorých prípadoch si vyžiadame doklad totožnosti, skôr než začneme zdieľať vaše osobné údaje.

 • Pri potvrdzovaní objednávky odhalíme iba posledné štyri číslice vášho čísla platobnej karty.

 

Kam prenášame vaše osobné údaje

V rámci priamej marketingovej komunikácie v emailovej forme zamýšľame vaše osobné údaje  preniesť do tretej krajiny, ktorou je USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje  primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, emailová adresa  a cielenie komunikácie (napr. zákazník), bude spracovávať spoločnosť, ktorá je ročne certifikovaná v režime  „Ochranný štít“ (EU Privacy Shield).

 

Akú dlhú dobu uchovávame osobné údaje

Osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné; o dĺžke tohto obdobia rozhodujú viaceré faktory vrátane:

 • dôvod, ktorý sme mali na získanie údajov, údaje zlikvidujeme po dosiahnutí účelu;

 • to, aké sú tieto údaje staré;

 • to, či máme na ich uchovávanie právny/regulačný dôvod;

 • to, či ich potrebujeme v záujme vašej alebo našej ochrany.

Osobné údaje získané s vašim súhlasom (odber newsletteru, poskytnutie fotografie) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

 

Marketing a prieskum trhu

Ponuky a novinky týkajúce sa našich produktov a služieb vám môžeme posielať viacerými spôsobmi vrátane e-mailu, ale len za predpokladu, že so zasielaním takejto marketingovej komunikácie najskôr vyjadríte súhlas.  Pri registrácii sa vás opýtame, či by ste chceli dostávať marketingovú komunikáciu, pričom svoje rozhodnutie v otázke marketingu môžete kedykoľvek zmeniť online vyplnením kontaktného formulára na našej stránke alebo kliknutím na odkaz pre „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom našom e-maile na konci textu. Následne vám prestaneme zasielať ďalšie marketingové e-maily.

 

Radi si tiež vypočujeme vaše názory na prípadné zlepšenie našich služieb, preto vás možno budeme kontaktovať v súvislosti s marketingovými prieskumami. Rozhodnutie, či sa na týchto marketingových prieskumoch zúčastníte, je však vždy len na vás.

 

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutej osoby

 • Právo na prístup:

Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame. Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom.

Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás prostredníctvomemailu: info@amasol.sk alebo telefónneho čísla: +421 944 202 240.

 • Právo na opravu nesprávnych informácií:

Ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme. Môžete zároveň požiadať aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov až do overenia ich správnosti.

 • Právo na vznesenie námietky voči nášmu využívaniu týchto údajov:

Ak vznesiete všeobecnú námietku

Následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov (pozrite si časť č. 3 nižšie) alebo ich odstránime (pozrite si časť č. 4 nižšie). Vaše osobné údaje budme ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak vznesiete námietku súvisiacu s priamym marketingom

Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

 • Právo na obmedzenie rozsahu nášho využívania týchto údajov:

  Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak:

       ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)

       spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame

 • Právo požiadať o odstránenie týchto údajov:

  Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak:

       už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje

       ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)

       ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie)

 • Právo požiadať o presun alebo „prenos“ kópie týchto údajov:

  Prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je napr. csv.

 

Žiadosť v súvislosti s vašimi údajmi nám môžete predložiť na emailovej adrese info@amasol.sk

 

Môžete požadovať, aby sme správu s údajmi zaslali buď priamo vám, alebo tretej strane.

 • Právo na podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov: Radi by sme vyriešili všetky vaše prípadné sťažnosti, ale máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika ,e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: info@amasol.sk
 

Táto verzia Zásad 1.0 je účinná od 24. apríla 2021

Zásady ochrany osobných údajov na stiahnutie 

Screenshot 2021-04-24 at 21.23.18.png
Screenshot 2021-04-24 at 21.07.50.png
bottom of page