Individuálne cvičenie

Správnym cvičením Vám prinavrátime radosť z pohybu bez bolesti.

  • 25 eur

Informácie k rezervácii

Pohybová liečba je kombináciou rôznych metód fyzioterapie a špeciálneho cvičenia na zvýšenie pohyblivosti a ohybnosti tela. Nácvik správnych pohybových stereotypov a kompenzačné cvičenia na odstránenie skrátených a oslabených svalov. Tréningy sú šité na mieru pre každého klienta individuálne podľa stanovených cieľov a zdravotného stavu. Prvý tréning pozostáva zo vstupnej konzultácie s klientom, počas ktorej je zistená anamnéza (ako vznikol problém, ako sa prejavuje, aká prebiehala liečba doteraz a aký výsledok klient očakáva). Dôležité sú informácie o zamestnaní (sedavé, v stoji, v akých podmienkach, aká námaha) a v prípade, že sa klient venuje športu, o aký druh ide. Po získaní základných informácii nasleduje rozcvičenie celého tela. Pri tomto úkone bude zhodnotené držanie tela, predklony, záklony, úklony do strán, aj rozsah pohybov. Na základe dôkladnej analýzy budú zhodnotené svalové dysbalancie. Na záver navrhneme klientovi tréningový plán t.j. vhodnú kombináciu tréningov na zlepšenie, či úplné odstránenie nepriaznivého stavu. Na prvý tréning je potrebné vopred sa objednať. Na základe tréningového plánu budú klientovi pridelené pravidelné termíny na cvičenie. Tréning začína vždy o celej hodine a trvá 45 minút. Je potrebné prísť minimálne 5 minút pred začiatkom tréningu. Oblečenie by malo byť pohodlné a neobmedzovať v pohybe. Cvičí sa v ponožkách prípadne naboso. Vstup do cvičebnej miestnosti je v návlekoch alebo v papučiach, ktoré dostanete u nás. V prípade záujmu sa o voľných termínoch informujte telefonicky alebo mailom. Podrobnosti o službe nájdete v článku: "Nikdy nie je neskoro naučiť sa správne hýbať"